Protihlukové stěny

Společnost INTERMONT Pardubice s.r.o. spolupracuje se společností SITAV Construzioni Generali s.r.l., která vyrábí a dodává protihlukové panely do železniční a silniční infrastruktury. INTERMONT Pardubice s.r.o. má výhradní zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku na dodávku a prodej veškerého sortimentu, který je nabízen v katalogu výrobků. Společnost SITAV Construzioni Generali s.r.l. ve spolupráci s INTERMONT Pardubice s.r.o., poskytuje i technickou a odbornou pomoc při projektech spojených s dodávkami protihlukových stěn.

Nabízíme k dodání typy protihlukových stěn z hliníkového materiálu (Al) a z materiálu Corten.

Protihluková stěna (dále jen PHS) panel typu AKUMETAL 500 A12LDR60 , AKUMETAL 500 C10LDR60 a AKUMETAL 500 C12LDR 60 slouží ke snižování hluku železničního a silničního provozu zabraňováním přímému přenosu zvuku vzduchem a pohlcováním zvuku. Vybudováním PHS dojde k odstínění dočasných zdrojů hluku. Zpravidla se provádí hluková měření, která prokáží opodstatněnost vybudování stabilní protihlukové stěny a její příznivý dopad pro životní prostředí.

Z tohoto hlediska jsou panely typu AKUMETAL 500 A12LDR60, AKUMETAL 500 C10LDR60 a AKUMETAL 500 C12LDR 60 navrženy tak, aby usnadňovaly snadnou montáž, demontáž a přepravu jednotlivých konstrukčních prvků PHS. Maximální výška volně stojící PHS je závislá na větrné oblasti, kategorii terénu a typu použitého protihlukového panelu.

Akustický panel AKUMETAL 500 A12LDR60, AKUMETAL 500 C10LDR60 a AKUMETAL 500 C12LDR 60 navrhla firma SITAV Construzioni Generali s.r.l.

Jedná se o modulární panel z hliníkové slitiny typu AKUMETAL 500 A12LDR60 o rozměrech délky 2960 mm, výšky (volitelné) 500 mm, šířky 100 mm. Panel je s uzavřenou montovanou strukturou, kterou tvoří děrovaná kazeta z vlnitého plechu z hliníkové nebo cortenové slitiny tloušťky 1,2 nebo 1,0 mm s otvory o průměru 7 mm v osové vzdálenosti 10 mm a plná kazeta z vlnitého plechu z hliníkové nebo cortenové slitiny tloušťky 1,2 nebo 1,0 mm. A materiál pohlcující zvuk, jehož výplní je rohož z minerální vlny tloušťky 60 mm, hustoty 90 kg/m3, na straně vystavené hluku chráněná antivibračním těsněním.

Modulární panel se velmi snadno vloží do ocelových profilů HEA nebo HEB o rozměru HE140, 160, 180, 200, 220. Rozměry profilů, a i výška PHS jsou dány statickým výpočtem. Statický výpočet je nutno doložit ke zpracování cenové nabídky. Uvnitř profilů HEA nebo HEB se vloží plastové uzávěry, kterými se zaručuje akustická těsnost.

Ocelové sloupy, do kterých se zasadí panel mohou být dodány dodavatelem PHS. Sloupy jsou z válcovaných profilů HEA, HEB a z oceli S235 JR nebo S355 JR.

Sloupy budou kotveny do železobetonového základu. Základ se předpokládá železobetonová pilota. Průměr, hloubka a typ piloty bude upřesněn dle konkrétních geologických podmínek. Mezi pilotami může být proveden železobetonový pohledový práh (sokl), do kterého bude následně ocelový sloup přikotven za pomoci chemické kotvy a pevnostních šroubů, případně již při betonáži soklu umístit ocelové kotevní desky, na které bude profil přivařen nosným koutovým svárem. Pokud bude pouze varianta s betonovými pilotami, je vhodné na vrcholu piloty vytvořit betonovou hlavici s kalichem, do kterého bude profil zasazen a následně po geometrickém vyrovnání zalit a upevněn vysokopevnostní betonovou zálivkou, např. GROUTEX.

Povrchová úprava bude provedena dle konkrétních požadavků

Pohled na smontovanou stěnu

Materiály absorbující zvuk jsou minerální vlna s otevřenými póry podle požadavků životního prostředí a absorbujících hodnot. Z akustického hlediska splňují protihlukové panely požadavky ČSN EN 1793-1 na pohltivost v kategorii A5 a na vzduchovou neprůzvučnost B3.

Společnosti INTERMONT Pardubice s.r.o. a SITAV Construzioni Generali s.r.l. pracují podle ISO 9001 a panely jsou označeny značkou shody CE podle Zákona 22/97 Sb., norem EN 1793 a 1794.

Certifikáty a osvědčení
Osvědčeni SZDC AKUMETAL A12LDR60

Osvědčeni SZDC AKUMETAL A12LDR60

Osvědčení SŽDC Akumetal C10 C12 LDR60 Corten

Osvědčení SŽDC Akumetal C10 C12 LDR60 Corten