INTERMONT Pardubice s.r.o.

Firma INTERMONT Pardubice s.r.o. se sídlem v Pardubicích – Staré Hradiště 503, působí v České republice od roku 1999. Nabízí služby v oblasti výstavby, modernizace, rekonstrukce a oprav technologického zařízení v průmyslových závodech nebo jednotlivých výrobních jednotkách. Montážní práce provádíme v odvětví chemického, potravinářského a petrochemického průmyslu včetně vyšších dodavatelských služeb.

Subdodavatelsky zajišťujeme navazující služby, například povrchové úpravy, měření a regulace, transport nadrozměrné přepravy, nedestruktivní zkoušky, tepelné izolace, elektrikářské a stavební práce. Standardem je zajištění projektové i předávací dokumentace zakázek.

V oblasti realizací zakázek působíme na českém trhu i v zahraničí, ve státech EU i mimo EU. Společnost disponuje zkušeným týmem technických pracovníků. Ke všem činnostem má společnost odpovídající oprávnění a splňuje požadavky mezinárodní normy pro systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

V posledních letech se věnujeme nejen naší výrobě na zakázkách, ale i bezpečnosti a ochraně zdraví při práci BOZP – prevence rizik odborně způsobilou osobou a služby koordinátora na stavbě a odborně způsobilou osobou v oblasti požární ochrany.